Högskolan Dalarnas medverkan i Almedalen

Under årets Almedalsvecka, 30 juni-7 juli 2019, medverkar Högskolan Dalarna med ett flertal representanter vid en mängd spännande arrangemang.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Almedalsveckan i Visby har arrangerats sedan 1968 och är Sveriges största politiska mötesplats som varje år samlar organisationer, opinionsbildare, politiker och företag för att diskutera samhällsfrågor.

Förutom Högskolans representanter i de olika arrangemangen kommer rektor Martin Norsell, prorektor Jörgen Elbe och kommunikationschef Ulrica Momqvist att finnas på plats.

Måndag 1 juli

Vem tar ansvar för att Svensson rör på sig på rätt sätt för att främja hälsan?

En hållbar utveckling förutsätter en frisk befolkning som håller för de påfrestningar de utsätts för. En av de viktigaste faktorerna för folkhälsa är fysisk aktivitet. Vem har ansvaret för att befolkningen rör på sig och tränar på rätt sätt i rätt ålder och i enlighet med deras fysiska status?

Klockan: 16.00-16.45

Plats: SAL D-24, D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Högskolans medverkande: Michail Tonkonogi, Professor i medicinsk vetenskap

Arrangör: Social Venture Network (SVN Sweden)

Tisdag 2 juli

Hur kan akademi och näringsliv samverka för social hållbarhet?

Våldbejakande extremism är ett hot på många nivåer och kan minska tilliten i samhället. Förutom det hot och obehag som militanta grupperingar kan utgöra, så ger de även en negativ bild av de lokalsamhällen där de verkar. Hur kan akademi och näringsliv arbeta tillsammans mot detta hot?

Klockan: 08:00 - 08:45

Plats: Strandvägen, H551

Högskolans medverkande: Tomas Axelson, Docent religionsvetenskap och Verksamhetsledare Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna

Arrangör: Göteborgs universitet, Västsvenska Arenan

Hur stärker vi besöksnäringen tillsammans?

Vilka möjligheter och hinder finns för att skapa god samverkan mellan akademi och näringsliv? Vad kan vi lära från andra branscher? Vilka typer av projekt har varit lyckosamma för att stärka besöksnäringen genom akademisk kunskap?

Klockan: 13:30 - 14:30

Plats: B 15, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Högskolans medverkande: Maria Thulemark (moderator), CeTLeR, Jörgen Elbe, professor, prorektor samt Johan Kostela, Samverkansstrateg

Arrangör: CeTLeR, Högskolan Dalarna

Vems ansvar är det att kompetenshöja besöksnäringen?

Vilken typ av utbildningar bör man satsa på för att få en hållbar utveckling av besöksnäringen? Hur ser utbildningsbehovet i branschen ut, för nya och redan yrkesverksamma? Vilka kan och bör göra vad, vilken roll har olika besöksnäringsutbildningar och vilken roll har branschen?

Klockan: 14:45 - 15:45

Plats: B 15, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Högskolans medverkande: Daniel Brandt (moderator) CeTLeR, Tara Duncan, forskare och Maria Thulemark, centrumledare och forskare, CeTLeR

Arrangör: CeTLeR, Högskolan Dalarna

Onsdag 3 juli

Hårda fakta och mjuka fall - så förebygger vi Sveriges vanligaste arbetsskada

Att falla är den vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolyckor: varje år skadas tusentals personer på sin arbetsplats på grund av fall. Olyckorna leder till personligt lidande och höga samhällskostnader. Hur kan vi undvika skador genom att falla rätt?

Klockan: 08:00 - 08:45

Plats: Verkstan för friskt och tryggt arbetsliv, Klosterbrunnsgatan 3

Högskolans medverkande: Michail Tonkonogi, professor medicinsk vetenskap

Arrangör: AFA Försäkring, Svenska Judoförbundet

Hur kan kommuner skapa förutsättningar för besöksnäringen att växa i kulturhistoriska miljöer?

Sveriges 15 världsarv bidrar med upplevelser, identitet och unika miljöer för boende och turister men ses ibland som ett hinder i stadsplaneringen. Hur kan världsarven skapa synergier i samhälls- och besöksmålsutvecklingen? Vilka möjligheter finns att påverka utvecklingen i den riktning man vill?

Klockan: 13:30 - 15:00

Plats: Hamnplan 5, Nedre plan

Högskolans medverkande: Maria Thulemark (moderator)

Arrangör: AlmeDalarna

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: