Högskolan Dalarnas medverkan i Almedalen

Under årets Almedalsvecka, 2-9 juli 2017, medverkar Högskolan Dalarna med ett flertal representanter vid en mängd spännande arrangemang.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Almedalsveckan i Visby har arrangerats i snart 50 år och är Sveriges största politiska mötesplats som varje år samlar organisationer, opionsbildare, politker och företag för att diskutera samhällsfrågor.

- Denna vecka är ett bra tillfälle för Högskolan Dalarna att bygga relationer och bidra med vår kunskap för ett gott samhälle, säger prorektor Marie Klingberg-Allvin.

Förutom Högskolans representanter i de olika arrangemangen kommer Marie Klingberg-Allvin att finnas på plats tillsammans med Ulrica Momqvist, kommunikationschef och Sigrid Saveljeff, samverkanschef.

MÅNDAG  3 JULI

Personcentrerad vård – hur kommer vi dit?

En omställning till personcentrerad vård innebär stora vinster för vården ur både patient- personal-, effektivitets- och ekonomiskt perspektiv. Men det innebär också en stor förändring mot "vanlig vård". Hur kan man då gå man från vision till verklighet?

Klockan: 12.00-13.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Högskolans medverkande: Lars Wallin, professor i omvårdnad

TISDAG 4 JULI

Samverkan i vården – förutsättningar och förbättringsarbete

Allt fler multisjuka och en kunskapsbaserad vård kräver välutbildad vårdpersonal. Att garantera en god, säker och trygg vård på alla vårdnivåer är en stor utmaning idag. Vad krävs i vården, på olika nivåer, för fungerande teamsamverkan och förbättringsarbete?
Klockan: 11.00-12.00
Plats: Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1
Högskolans medverkande: Anna Ehrenberg, professor i omvårdnad

ONSDAG 5 JULI

Metoder för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Vad kan kommuner lära av varandra i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism? I november 2015 initierade Samordnaren arbetet med fyra Kunskapshus i Göteborg, Örebro, Borlänge och Stockholm. Kunskapshusens arbete har under våren utvärderats. Hur har arbetet gått?
Klockan: 09.00-09.45
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Högskolans medverkande: Tomas Axelsson, docent i religionsvetenskap

Lägre samhällskostnader och bättre åldrande med världen roligaste medicin

Vi blir allt äldre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Om fler vuxna och äldre tränar mer skulle många få en höjd livskvalitet och samhället skulle spara mycket i sjukvårds- och sjukskrivningskostnader. Hur kan idrotten och det offentliga samverka för att få fler att träna mer?
Klockan: 10.00-11.00
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
Högskolans medverkande: Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap

Hur kan artificiell intelligens bidra till en bättre, mer jämlik och personcentrerad diabetesvård?

Utvecklingen inom e-hälsa går rasande fort och nya evidensbaserade lösningar som kan förbättra läkemedelsbehandlingen och livskvaliteten för personer med diabetes är redan här. På vilket sätt bidrar de till en bättre diabetesvård? Hur tar vi vara på dessa initiativ och hur kan de implementeras?
Klockan: 16.00-17.00
Plats: Hästgatan 13
Högskolans medverkande: Janeth Leksell, docent i omvårdnad

TORSDAG 6 JULI

Hur tar vi nya grepp för att förebygga fallolyckor som kostar samhället 24 miljarder årligen?

270 000 skadas årligen i fallolyckor och över 70 000 blir inlagda på sjukhus. Varje dag dör fyra äldre till följd av en fallolycka. Hur vi kan kan vi få bukt med detta samhällsproblem? Kom och diskutera lösningar och teorier.
Klockan: 10.15-11.00
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Högskolans medverkande: Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap

Programmet fylls på efterhand. Se hela Almedalsveckans program.

Senast granskad:
Senast granskad: