Högskolan Dalarnas lärare tar hållbart ansvar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hållbar utveckling är ett begrepp som används flitigt i många sammanhang, ofta kopplat till klimat och miljö. I ett större perspektiv handlar det även om ekonomiska resurser, demokrati och fördelningsfrågor. Genom att väva in ett hållbarhetsperspektiv i utbildningen tar Högskolan Dalarnas personal bokstavligen ett aktivt ansvar för att främja en utveckling i mer hållbar riktning.

Ansvariga för kursen är Anton Grenholm och Susanne Antell. Att ett behov fanns från lärarhåll att lära sig mer om hållbar utveckling för den egna undervisningen framkom under en personalkonferens för en tid sedan.

– Det var många som uttryckte önskemål om en kurs i ämnet, berättar Susanne. Vi har också haft en stor spridning bland kursdeltagarna när det gäller ämnesområden. De undervisar inom litteratur, religion, fysik, maskinteknik, industriell ekonomi och vid sjuksköterskeprogrammet. Det har gjort seminarierna både varierande och inspirerande.

– Dessutom är ett av Högskolans uttalade hållbarhetsmål att det ska ges möjlighet för lärare att kompetensutveckla sig, så att de bättre kan ge studenterna möjlighet att reflektera över kopplingar mellan sitt kommande yrkesliv och miljö- och hållbarhetsfrågor, säger Anton Grenholm. Erfarenheterna från den första kursomgången har varit så pass goda att vi tänker ge kursen igen redan till våren.

Marika Hagelberg är universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap och undervisar på sjuksköterskeprogrammet.

– Jag är väldigt intresserad av det här området och såg en möjlighet att få träffa deltagare med helt annan inriktning än jag själv har, berättar hon. Den stora behållningen är just den tvärvetenskapliga sammansättningen. Jag har sedan tidigare utvecklat en kurs där jag bland annat tar upp hur läkemedel påverkar miljön, till exempel när mediciner blandats med mat och det blir matrester som sedan slängs som kompost. I sjuksköterskeutbildningarna runt om i landet riktas väldigt lite fokus på dess frågor och i den kurslitteratur vi använder inom farmakologi står det ingenting skrivet om läkemedels miljöpåverkan.

Maren Eckart, universitetslektor i tyska och Johan Sonne, projektledare för Teknikerjakten har också deltagit i Utbildning för hållbar utveckling.

– För mig var hållbar utveckling ett väldigt luddigt begrepp som inte sa så mycket, säger Maren. Nu har jag fått en tydligare bild av hur jag kan använda mig av det i min undervisning.

– Jag har fått mycket mer kunskaper om hållbar utveckling i stort, inte bara i miljöfrågor, säger Johan. Just att kursen varit tvärvetenskapliga har gjort den så innehållsrik.

Deltagarna har nu nått slutfasen i kursen och har presenterat ett konkret undervisningsmaterial. Några har gjort inventeringar av sina program och några har utvecklat en kurs eller en lärandeaktivitet där hållbar utveckling finns integrerat.

– Den här kursen har också varit väldigt vältajmad. Just nu har UKÄ (Universitetskanslersämbetet) påbörjat en granskning över hur lärosätena lyckas med uppdraget att främja en hållbar utveckling i sin verksamhet. Min förhoppning är att kursen ska stärka det arbetet på vårt lärosäte och i förlängningen bidra till att våra studenter får med sig en ökad helhetssyn och handlingsberedskap, avslutar Anton Grenholm.

Text och foto: Tina Sjöström

Senast granskad:
Senast granskad: