Fördjupat samarbete med Borlänge Energi

Ett nytt samverkansavtal mellan Högskolan Dalarna och Borlänge Energi innebär nya möjligheter till utveckling.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarnas rektor Martin Norsell och Borlänge Energis VD Lars Larsson tror mycket på utökat samarbete.
Högskolans rektor Martin Norsell och Borlänge Energis VD Lars Larsson, tror mycket på det utökade samarbetet.

- Det känns väldigt roligt. Genom avtalet fördjupas vår samverkan och ett antal områden vi gemensamt identifierat kommer att utvecklas. Områden och insatser som kommer komma såväl våra forskare som studenter till stor nytta, säger Martin Norsell, rektor på Högskolan Dalarna.

Vad kan det vara för områden?

– Samarbetet sträcker sig över flera områden, och handlar om ett gemensamt kunskapsutbyte till exempel genom gästföreläsningar för lärare, forskare och studenter. Borlänge energi kommer också att erbjuda sommarpraktik för studenter som läser relevanta program, samt få igång ett trainee-program för nyutexaminerade studenter, säger Sigrid Saveljeff, vicerektor för samverkan vid Högskolan Dalarna.

Lars Larsson är VD på Borlänge Energi och han är också glad över att samarbetet fördjupats.

– Det är givetvis skönt att alla pusselbitar är lagda så att vi kan börja jobba utifrån avtalets intentioner. Vi blir förhoppningsvis en brygga mellan studier och arbete, säger Lars Larsson, VD på Borlänge Energi. 

Avtalet gäller i 3 år med möjlighet till förlängning.

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: