Högskolan Dalarna utökade antalet platser för högskoleprovet till 600

Under fredagen har Universitets- och högskolerådet (UHR) efter dialog med berörda lärosäten bedömt att högskoleprovet ska genomföras hösten 2020. I ett första skede tilldelades Högskolan Dalarna ett tak på 500 platser som på initiativ av Högskolan Dalarna utökats till 100 extra platser.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Med anledning av coronapandemin och den höga risken för smittspridning är det en stor utmaning att genomföra högskoleprovet. Antalet platser är begränsade, så alla som vill skriva högskoleprovet har tyvärr inte möjlighet att göra det.

– För många är högskoleprovet väldigt viktigt. UHR föreslog i ett första skede ett tak på 500 platser för Högskolan Dalarna. Men efter en kraftsamling med regionen har vi lyckats utöka våra platser så att vi nu ska kunna erbjuda 600 provdeltagare till högskoleprovet den 25 oktober, säger rektor Martin Norsell.

Till höstens högskoleprov kommer endast personer som inte har ett tidigare giltigt resultat att kunna anmäla sig. Då platserna är begränsade gäller först till kvarn det vill säga de fördelas i turordning till de anmälda.

Giltighetstiden för resultat på högskoleprovet förlängs från fem år till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället. 

Senast granskad:
Senast granskad: