Den samiska flaggan hissad på Högskolan Dalarna

Länets renskötsel och forskning kring samiska frågor är två bidragande orsaker till att vi uppmärksammar samernas nationaldag genom flaggning idag.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den Samiska flaggan hissades på Högskolan Dalarna idag.
Högskolan Dalarna uppmärksammar samernas nationaldag.

Den sjätte februari är samernas nationaldag, något som kommer sig av att det första samiska landsmötet hölls i Tråante/Trondheim den sjätte februari år 1917. Eftersom det var första gången som nord- och sydsamer från Norge och Sverige samlades har dagen valts som en viktig symboldag för alla samer men också för Högskolan Dalarna.

– Vi uppmärksammar denna dag för att vi har samisk renskötsel i länet, studenter med samisk bakgrund och medarbetare med samisk bakgrund. Vi bedriver dessutom forskning kring samiska frågor, säger Lars Rönnegård, professor på Högskolan Dalarna.

Kommer ni även att uppmärksamma de andra svenska nationella minoriteterna?

– I dagsläget väljer vi att endast uppmärksamma samerna genom flaggning då de är ett urfolk i Sverige, särskilt då Sverige fått stark kritik för att inte tillgodose samers inflytande vid beslutsfattande. Som exempel kan nämnas en studie utförd av Stockholm Environmental Institute där Sverige rankades sämst bland de länder som ingick i studien vad gäller urfolks inflytande. I studien ingick utöver Sverige: Norge, Kanada, Australien och Nya Zeeland, säger Lars Rönnegård, Högskolan Dalarna.

Den samiska flaggan är gemensam för alla samer. Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten.

Senast granskad:
Senast granskad: