Nästan 3 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljöarbete i hästnäringen

Ing-Marie Andersson vid Högskolan Dalarna tilldelas 2 983 000 kronor av AFA Försäkring för att utveckla metoder för ett systematiskt arbetsmiljöarbete i hästnäringen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ridskolor och travstall rapporterar in många arbetsolyckor och har ofta brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ökad kunskap om hur arbetsvillkor och arbetsmiljö inom hästnäringen inverkar på hälsa och säkerhet kan gynna det förebyggande arbetet och bidra till färre olycksfall, minskad sjukfrånvaro och ökad lönsamhet.

Genom riskbedömningar, enkätstudier och workshoppar på fyra ridskolor och fyra travstall ska Ing-Marie Andersson utveckla metoder för ett systematiskt arbetsmiljöarbete i hästnäringen. I projektet ingår att producera ett digitalt material som kan hjälpa ridskolor och travstall att komma igång med arbetsmiljöarbete.

Projektet pågår till och med januari 2023 och förväntas leda till ökad kunskap om arbetsmiljön inom hästnäringen. Projektet väntas också resultera i konkreta metoder och verktyg för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och därigenom minska antalet olyckor i branschen.

Senast granskad:
Senast granskad: