Högskolan Dalarna tilldelas 2,9 miljoner för forskning inom Gruvindustrins kulturarv

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Albina Pashkevich, Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLeR, vid Högskolan Dalarna har tillsammans med projektledare Dag Avango och medverkande forskare Peder Roberts, båda från Institutionen for Filosofi och historia vid Kungliga Tekniska Högskolan, tilldelats 2,9 miljoner under tre år av Formas för projektet Gruvindustrins kulturarv som resurs för hållbara samhällen: lärdomar för Sverige från Arktis.

Inom projektet behandlas frågor såsom: Vilka arv efterlämnar en gruva och hur påverkar deras existens förväntningar bland företag, samhällen och till och med regeringar som kommit att bli beroende av gruvverksamheten? Hur kan de fysiska lämningarna av gruvdriften, i kombination med dess kulturella avtryck och sociala betydelse, bli till resurser i planeringen av ett framtida samhälle där gruvdriften inte längre är central?

Huvudmålsättningen med projektet är att genom fallstudier från skilda delar av det arktiska Norden skapa en förbättrad förståelse för förhållandet mellan arvet efter gruvdrift och samhällens fortlevnad samt att formulera erfarenheter med direkt relevans för den fortsatta diskussionen om gruvsamhällenas framtid i de nordligaste delar av Sverige.

Mer information: Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLeR

Senast granskad:
Senast granskad: