Ny ingång för grundlärarprogram som kombinerar studier med att arbeta som lärare i förskoleklass-årskurs 1-3 startar till hösten

Arbetsintegrerat grundlärarprogram har tidigare erbjudits för årskurs 4-6. Från och med hösten 2021 erbjuds samma koncept för ingången förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Akademichef Maria Jansdotter Samuelsson, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Akademichef Maria Jansdotter Samuelsson, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 arbetsintegrerad utbildning sker i nära samarbete med skolhuvudmännen i regionen, som erbjuder den studerande en möjlighet att söka tjänst som lärare i en skola i regionen (läraraspirantstjänst) samtidigt som de utbildar sig till lärare. Anställningen består av 50% undervisning i skolan och 75% högskolestudier.

– Den arbetsintegrerade lärarutbildningen är en unik och framgångsrik utbildningssatsning som Högskolan Dalarna startade redan 2017, säger akademichef Maria Jansdotter Samuelsson, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Den 27 januari erbjuder Högskolan Dalarna en digital informationskväll för alla som är intresserade av att söka till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 arbetsintegrerad utbildning.

Läs mer om informationskvällen

Ta del av information om utbildningen

Senast granskad:
Senast granskad: