Högskolan Dalarna startar kompletterande utbildning för personer med utländsk examen till ekonomer och systemvetare

Regeringen har i dag gett Högskolan Dalarna i uppdrag att bygga upp nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning till ekonom och systemvetare.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

- Många utrikes födda i Sverige har fortfarande svårt att hitta ett arbete som motsvarar deras kompetens och utbildningsnivå. Människor som kommer till Sverige ska snabbt komma i arbete. Men det räcker inte att få ett jobb utan nyanlända ska naturligtvis arbeta med sådant som motsvarar deras utbildning och kompetens, säger ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson i pressmeddelande från Utbildningsdepartementet.

- För personer som kommer till Sverige med en utländsk utbildning kan möjligheten att komplettera den vara avgörande för etablering på den svenska arbetsmarknaden, fortsätter Helene Hellmark Knutsson.

De nya kompletterande utbildningarna riktar sig till personer med utländsk examen och motsvara högst två års heltidsstudier.

- Det är glädjande att Högskolan Dalarna får detta uppdrag. Mångfaldens värde och nytta är viktigt och genom att erbjuda dessa utbildningar kan vi bidra till att denna kompetens kommer till användning för ett bättre samhälle, säger rektor Marita Hilliges vid Högskolan Dalarna.

Förutom Högskolan Dalarna har flera andra lärosäten fått i uppdrag att bygga upp nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning tilltill apotekare, arkitekt, barnmorska, biomedicinsk analytiker, ekonom, fysioterapeut, ingenjör, psykolog, sjuksköterska, socionom och systemvetare.

Senast granskad:
Senast granskad: