Högskolan Dalarna står upp för allas lika värde

Högskolan flaggar därför i samband med Dala Pride 19 september 2020.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Personer vid Pride-flagga

Högskolan Dalarna präglas av mångfald där både studenter och medarbetare verkar i nationella och globala sammanhang. Oavsett bakgrund, kultur, religion, kön eller sexualitet är alla som kan och vill välkomna att studera på Högskolan Dalarna.

Högskolan Dalarna har därför i flera år deltagit under banderollen ”Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle” i den Prideparaden som arrangerats i samband med Dala Pride men som 2020 ersätts av andra aktiviteter.

Senast granskad:
Senast granskad: