Högskolan Dalarna samverkar med regionen för ett gott samhälle

Under fredagen samlades aktörer i Dalarna för att dela med sig av erfarenheter och diskutera kring ämnet integration under rubriken ”Vikten av mångfald, social hållbarhet och ledarskap för ett samhälle i förändring”.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På kunskapsdagen som arrangerades av Region Dalarna medverkade bland annat EU-parlamentarikern Fredrik Federley, Professor Hans Abrahamsson vid Göteborgs universitet samt vice ordförande Sofia Jarl, Region Dalarna. Högskolan Dalarna representerades av samverkanschef Sigrid Saveljeff och Tomas Axelsson verksamhetsledare för Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna, IKUD.

- Under dagen har vi diskuterat om var regionen står idag och hur vi kan jobba vidare framåt. Att samverka i sådana här frågor är viktigt, säger Sigrid Saveljeff.

- Högskolan Dalarna är en självklar och värdefull dialogpartner och en naturlig mötesplats i kulturmötesfrågor. Tillsammans med våra samarbetsparter arbetar vi för att skapa kunskap om vad som utgör ett gott samhälle. Om människors lika värde och mångfaldens värde och nytta, fortsätter Sigrid.

- Genom vårt nyinrättade kompetenscentrum IKUD kommer vi att erbjuda uppdragsutbildning för myndigheter, företag och civilsamhälle men också symposier, debattkvällar och konferenser. Tillsammans med näringsliv och samhälle kan vi skapa forskningsprojekt med regional förankring av nationellt intresse, säger Tomas Axelsson.

- Ett bra exempel som redan är igång är våra öppna föreläsningar varannan vecka i Högskolebiblioteket. För många av oss som pratar med eller om flyktingar och andra migranter är brist på kunskap ett problem. Våra lärare och forskare samlas därför kring området migration och mottagande för att erbjuda offentliga föreläsningar för de som vill fördjupa sig i flyktingfrågan, avslutar Sigrid.

Senast granskad:
Senast granskad: