Högskolan Dalarna samlar verksamma inom barn och barnhälsovård från hela världen

Den 23-25 augusti samlas forskare, läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, sociologer och andra verksamma inom området barn och barnhälsovård från hela världen till konferensen "Nutrition and Nurture in Infancy and Childhood: Bio-Cultural Perspectives” .

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under tre dagar kommer konferensdeltagarna att ta del av nya rön och diskutera ämnen som amning, neonatalvård, stöd till föräldrar under barnaåren, och socioekonomi och hälsa. 

Konferensen inleds tisdagen den 23:e augusti, kl 09.00 i Lugnetkyrkan, Falun

Huvudpresentationer under dagarna 

Tisdagen den 23:e augusti

kl 10.00-11.00  Professor Lars Wallin: Evidensbaserad praktik för att öka överlevnad hos barn i Vietnam

kl 11.30-12.30  Professor Kajsa Brimdyr: Hud-mot hud vård direkt efter förlossningen – etnografi som metod för att förändra

kl 13.50-14.50  Dr Gill Thomson: Skam om man ammar och skam om man inte gör det – kvinnors upplevelser

Onsdagen den 24:e augusti

kl 08.45-09.45  Fatumo Osman: Föräldraskap i förändring – utmaningar och möjligheter i ett nytt hemland

kl 14.00-15.00  Professor Viveca Östberg: Föräldrars socioekonomiska position, sociala relationer och hälsobesvär hos barn

Torsdagen den 25:e augusti

kl 08.45-09.45  Silke Mader: Vad behöver föräldrar till för tidigt födda barn för att ta makten?

kl 14.00-15.00  Professor Liisa Lehtonen: Strategier för att förbättra kvaliteten på neonatalvård

Förutom huvudpresentationerna som sker i Lugnetkyrkan erbjuds parallella sessioner och postersutställning på Högskolan Dalarna, Campus Falun. 

Konferensen anordnas av Reproductive, Infant and Child Health (RICH) vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad:
Senast granskad: