Högskolan Dalarna representerade på internationell barnmorskekongress

Den 18:e till 22:a juni samlades barnmorskor från drygt 130 länder i Toronto, Canada, för att delta i den 31:a kongressen arrangerad av internationella barnmorskeförbundet (ICM). Högskolan Dalarna representerades av Mari-Cristin Malm, Fatumo Osman och Kerstin Erlandsson.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mari-Cristin Malm och Fatumo Osman

Under kongressen presenterade Mari-Cristin Malm en studie om två olika självvärderingsmetoder för fosterrörelser i sen graviditet och Fatumo Osman studien om effekten av kulturanpassat föräldrastöd. Fatumo och Kerstin presenterade även utvärderingen av uppdragsutbildningen för lärare och ledare i Somalia som avslutades 2015 samt forskning relaterad till den utbildningen.

Kerstin Erlandsson ingick på kongressens sista dag i en expertpanel om hur kvalitativ vård för kvinnor och barn, enligt en välkänd artikelserie i tidskriften "The Lancet" (2014), implementeras i undervisningen på barnmorskeprogrammet. Vidare hur artikelseriens budskap implementeras i den nätbaserade magisterutbildningen i Sexuell, Reproduktiv och Perinatal Hälsa (SRPH). Sextio barnmorskelärare på 25 olika högskolor i Bangladesh studerar för närvarande den utbildningen vid Högskolan Dalarna.

Delegationen från Högskolan Dalarna etablerade under kongressen viktiga kontakter för högskolans nationella och internationella utbildnings- och forskningsprofiler.

Senast granskad:
Senast granskad: