Högskolan Dalarna ökar möjligheterna att skapa smarta lösningar för invånare och företag

Högskolan Dalarna har investerat i en LoRaWan-gateway som under vecka 46 monterades på Campus Borlänge’s tak. Detta innebära att Campus Borlänge blir en aktiv nod i det licensfria nätverket LoRa och har, via denna gateway, möjlighet att fånga upp signaler från LoRa-sensorer av olika slag.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rätt utnyttjad kan tekniken leda till förbättringar och effektiviseringar inom flera olika samhällsfunktioner där man kan spara både tid och pengar.

LoRaWAN är en infrastruktur som genom radioteknik gör det möjligt att fånga upp signaler från sensorer som är placerade på fasta eller rörliga föremål. Tekniken har en extrem räckvidd givet den låga effekt som systemet använder sig av. Högskolan har vid initiala test kunnat ta in sensordata från en temperaturgivare placerad ca 15 km från Campus Borlänge.

Tänkbara användningsområden för tekniken: Att få en blomsterrabatt att tala om när den behöver vatten, en soptunna att meddela när den behöver tömmas, en parkering att säga till när den har lediga platser, mäta och rapportera temperatur/co2-halter i klassrum, vägbanor att tala om när det råder halkrisk med mera.

Inom programmet IT-Säkerhet och mjukvarutestning vid Högskolan Dalarna startade vecka 46 kursen ”Internet of Things”, som ger studenterna möjlighet att experimentera och laborera på denna moderna IoT-teknik. Under senare delen av kurser genomförs projektarbeten som syftar till att använda denna eller alternativa IoT-tekniker fullt ut.

- Vi ser även framtida möjligheter inom examensarbeten och forskning- och utbildningsområden, där högskolan kan vara aktiv del för att driva teknikområdet framåt och bidra med kunskap/idéer/tekniska lösningar åt företag, organisationer och samhällsfunktioner, säger Thomas Kvist, programansvarig för programmet IT-Säkerhet och mjukvarutestning.

Senast granskad:
Senast granskad: