Högskolan Dalarna och Åkerströms Björbo AB i större forsknings- och utvecklingsprojekt

Högskolan Dalarna har tillsammans med Åkerströms Björbo AB som ingår i Allgongruppen beviljats 4 miljoner kronor för strategiska innovationsprogrammet "Smartare Elektroniksystem".

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Projektet avser att ta fram nästa generation av skalbar, modulär radiostyrning för industriellt bruk och kommer att bidra till digitaliseringen av svensk industri genom att erbjuda uppkoppling av industrikranar etc. Detta leder till att Åkerströms kommer att kunna erbjuda industrin nya tjänster och även nya affärsmodeller för exempelvis prediktivt underhåll, nya säkerhetsfunktioner och effektivare produktion i framtiden. Projektet leds av Åkerströms tillsammans med Högskolan Dalarna och Boliden.

- Det är väldigt roligt att Åkerströms har fått förtroendet och att Vinnova ser potentialen i att utveckla den stora industriella basen Åkerströms har installerat i Norden, säger Johan Hårdén, Allgon AB

- Under projektet kommer vi tillsammans med kunder utveckla och förflytta Åkerströms i värdekedjan ytterligare och stärka kundrelationerna än mer. Åkerströms har över 50 års erfarenhet inom utveckling av högkvalitativa produkter för radiostyrning av industriella och mobila applikationer och vi ser precis som expertisen hos Vinnova en stor möjlighet att utveckla bolaget vidare, avslutar Johan Hårdén, Allgon AB

Strategiska innovationsprogrammet "Smartare Elektroniksystem" som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten, har en projektbudget på 8,5 miljoner kronor, varav 0,5 miljoner kronor avser Högskolan Dalarnas forskare inom Maskinteknik. Projektet pågår från oktober 2017 till september 2019.

Senast granskad:
Senast granskad: