Högskolan Dalarna medverkar i EU-projekt om migrationens utvecklingspotentialen med fokus på landsbygds- och bergsområden

Ulf Hansson vid Högskolan Dalarna kommer under en treårsperiod att medverka i forskningsprojektet MATILDE som syftar till att förstå den verkliga utvecklingspotentialen som migration har, med ett särskilt fokus på landsbygds- och bergsområden.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Projektet som finansieras av Europeiska unionens Horizon 2020-program involverar 13 regioner i hela Europa.

- Vi hoppas att genom MATILDE kunna skapa en bättre förståelse för hur migrationen påverkat landsbygden liksom migranters situation i mer 'perifera' områden utanför urbana centra och städer. Dalarna har under de senaste åren en ökning av individer födda utanför Sverige och där mindre kommuner som Hedemora, Avesta och Älvdalen sett ett stort antal nyanlända sedan 2015, säger Ulf Hansson, universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

- Projektet bygger på redan existerande samarbeten med Region Dalarna. Regionens medverkan är av allra största vikt för att kunna ro ett sådant här projekt i hamn. Vi är också jätteglada över att kunna samarbeta med Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala Universitet inom ramen för projektet, avslutar Ulf. 

 

Senast granskad:
Senast granskad: