Högskolan Dalarna medverkar för mångfaldens värde och nytta

Måndagen den 7 november deltog Högskolan Dalarna vid Kompetensmässan ”Du har jobbet - vi har kompetensen” som erbjöds under Faluns företagsvecka 2016.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tillsammans med Falu kommun, Mellansvenska Handelskammaren och Arbetsförmedlingen informerade Högskolan bland annat om de utbildningar, praktik- och anställningsmöjligheter som erbjuds för arbetsgivare och nyanlända falubor.

- Tillsammans med våra samarbetspartner arbetar vi för att främja ett gott samhälle som bygger på mångfaldens värde och nytta säger Sigrid Saveljeff, samverkanschef vid Högskolan Dalarna.

Högskolan Dalarna har även ett nyinrättat kompetenscentrum, Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), som bland annat kommer att erbjudas uppdragsutbildning för myndigheter och företag men också symposier, debattkvällar och konferenser. Inom IKUD kommer det även att skapas forskningsprojekt tillsammans med näringsliv och samhälle med regional, nationell och ibland internationell förankring.

Korta vägen är ett annat bra exempel som Högskolan Dalarna arbetar med. Genom en arbetsmarknadsutbildning får utländska akademiker undervisning i svenskt arbetsliv, yrkesspecifik svenska och information om hur man går tillväga för att söka jobb i Sverige. En viktig del av utbildningen är en arbetsplatsförlagd praktik där deltagaren får en introduktion till sitt yrkesområde i Sverige.

- Här får utländska akademiker möjlighet att komma ut på den svenska arbetsmarknaden och samtidigt ger det en möjlighet för regionens arbetsmarknad att ta vara på den kompetens som deltagarna har med säg från sina tidigare hemländer, säger Anette Timmerlid, projektledare och mångfaldssamordnare vid Högskolan Dalarna.

- Att studera stärker både individ och samhälle. Betydligt fler bör få den möjligheten, avslutar Sigrid.

Onsdagen den 9 november erbjuder Högskolan Dalarna och Arbetsförmedlingen även lunchseminariet "Kompetensförsörjning genom praktisk integration - en vinst för alla" klockan 12.00-14.00 i Högskolebiblioteket på campus Falun.

Senast granskad:
Senast granskad: