Högskolan Dalarna med och skapar fler vägar in i läraryrket

Lärarbristen är stor. Enligt beräkningar kommer omkring 45 000 lärare saknas inom de närmsta fem åren. Nu öppnar regeringen upp för fler vägar in i läraryrket.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kvinnor i uppehållsrum

- För att fler ska ställa om till läraryrket måste vi ha flexibla utbildningsvägar och då ska man inte hindras av väntetider eller stängda dörrar. Arbetslivserfarenhet och tidigare studier ska tas tillvara, och det ska gå att läsa in det man saknar på ett effektivt sätt, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet. 

Högskolan Dalarna har tillsammans med Umeå universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet och Malmö universitet fått i uppdrag att arbeta med insatser som ska resultera i effektiva och ändamålsenliga utbildningsvägar till lärar- och förskollärarexamen. Uppdraget som ska slutredovisas senast den 1 mars 2022 leds av Umeå universitet. 

I uppdraget ingår att

• Ta fram och använda metoder för att bedöma och validera reell kompetens. Det kan exempelvis handla om kompetens som den sökande har fått genom utbildning eller arbetslivserfarenhet.

• Ta fram och erbjuda kortare ämneskurser inom lärar- och förskollärarutbildning­arna. Kurserna ska bland annat erbjudas till studenter som vill läsa till ämneslärare genom en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), men som saknar en del av de ämnesstudier som krävs. Studierna bör kunna ske parallellt med att studenten läser KPU.

• Utforma och erbjuda påbyggbara kurser som ska höja kompetensen hos de som redan arbetar i skolan, men som saknar lärarutbildning. Det kan exempelvis handla om lärare som inte är behöriga och lärarassistenter. Kurserna ska erbjudas i flexibla studieformer, exempelvis som distansutbildning, vid flera tidpunkter på året och i olika studietakt. Kurserna ska utformas så att de kan tillgodoräknas inom lärarutbildningen. Därmed kan kurserna vara första steget i en lärarutbildning.

• Bistå andra universitet och högskolor med information om hur bedömning av reell kompetens kan göras och hur kompletterande kurser kan utformas.

Senast granskad:
Senast granskad: