Högskolan Dalarna kräver Borlänge kommun på anständigt boende för studenterna

Efter tisdagens besked om att regeringen tar över högskolestyrelsens roll i beslutet om en eventuell samlokalisering, riktas nu fokus i första hand på att kunna erbjuda studenterna i Borlänge ett tryggt och attraktivt boende.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarnas ledning och ordförande i Dalarnas Studenkår, kommer därför att träffa Borlänge kommuns bostadsbolag Tunabyggen. 

– Redan i utredningsarbetet framgick det att bland annat boendesituationen för studenterna i Borlänge är undermåliga. Här måste vi redan nu tillsammans med Tunabyggen komma fram till bra lösningar, säger rektor Marita Hilliges.

Det första problemet en student ställs inför efter att ha blivit antagen till en utbildning är att skaffa ett boende. Som student är det viktigt att man trivs med sitt boende, inte minst för att det är i bostaden som en stor del av studierna bedrivs. Här är det flera faktorer som spelar in, som typ av boende (korridor eller lägenhet), boendestandard, bostadsområde och kontakten med hyresvärden och övriga hyresgäster.

I Borlänge finns i dag studentboendet på Kornstigen 23, Locus och Mångatan. Här dominerar korridorsboende, som innebär att man delar kök med andra hyresgäster, och delad lägenhet som innebär att 2-4 personer delar lägenhetens vardagsrum, kök och badrum. Skillnaden mellan både bostadens standard och bostadsområden är stora. Två av dessa studentboenden (Kornstigen 23 och Locus) ligger mitt i Tjärna Ängar, som är ett av Dalarnas mest problemtyngda bostadsområden.

I delutredningen ”Studiesociala effekter och konsekvenser för studenterna och deras arbetsmiljö” framgår det att de kvinnliga studenterna inte känner sig trygga i bostadsområdet. Det förekommer även stölder och skadegörelser i bostadsområdet.

– Det här är oacceptabelt. Studenterna måste kunna erbjudas ett boende redan när de antagits, eller åtminstone vid utbildningens början.  Bostädernas allmänna standard måste ses över och framför allt måste studenterna kunna känna sig trygga och inte oroliga för sin personliga säkerhet. Något annat kan inte diskuteras, säger Marita.

I delutredningen framgår även att boendesituationen naturligtvis också påverkar rekryteringen av studenter. Ett par europeiska partneruniversitet har till och med avrått sina studenter från att studera vid Högskolan Dalarna då det varit svårt att hitta lämplig bostad i Borlänge.

Om inget görs åt bostäder, bostadsområden och Borlänges attraktionskraft som studentstad är risken överhängande att det kommer att bli svårt – eller rättare sagt ännu svårare – att skapa en tillräckligt attraktiv studiesocial miljö för att ens upprätthålla nuvarande söktryck.

– Vi kommer därför att under torsdagens möte med Tunabyggen kräva tre åtgärder, fortsätter Marita. 

  1. Fler studentbostäder. Minst 60 nya bostäder i ett första skede varav 10 st korridorsboende, 40 st med kokvrå och 10 st lägenheter.
  2. Trygga studentbostäder: Ingen student ska behöva vara otrygg i sin bostad eller bostadsområde. Dessutom måste Borlänge som studentort förbättra sitt rykte bland blivande och nuvarande studenter.Inga studentboende på Tjäna ängar.  
  3. Bra samarbete och studentservice: Nya studenter måste erbjudas bostad inom max 20 dagar från utbildningsstart. Studenterna ska bemötas med respektfull dialog. Utökat stöd till studentvärden Nicklas Lagerberg som idag arbetar och gör ett bra arbete i den reception som Tunabyggen erbjuder för studenterna. 

– Nu krävs omfattande insatser från både Högskolan och Borlänge kommuns bostadsbolag Tunabyggen. Det här är inte bara en lokaliseringsfråga utan en framtidsfråga. Vi måste få bättre förutsättningar för att fortsätta utvecklas till en starkt, attraktiv och livskraftig högskola, avslutar Marita.  

Senast granskad:
Senast granskad: