Högskolan Dalarna investerar 1,9 miljoner i avancerad utrustning för 3D-printing

Högskolan Dalarna investerar 1,9 miljoner kronor i avancerad utrustning för 3D-printning, så kallad additiv tillverkning, och kraftfulla beräkningsdatorer.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utrustningen kommer att användas i den befintliga undervisningen inom Högskolans ingenjörsutbildningar men också genom våra gymnasiesamarbeten så att teknikprogram kan komma hit och genomföra laborationer. Studenterna kommer även att ha tillgång till utrustningen i olika studentprojekt men också inom skarpa industriprojekt där studenterna i olika kurser jobbar direkt mot industrin.

Ett annat viktigt användningsområde är uppdrag från industrin där Högskolan, kan vara en samarbetspartner åt industrin kring prototyptillverkning, konceptutveckling, beräkningar och stora CAD-modeller.

- Detta är ett mycket bra komplement till den utrustning som redan finns på plats vad gäller material-, maskin-, bygg-, och energiteknik. Det ger oss möjlighet att fortsätta ligga i framkant vad gäller ingenjörsutbildningar och användningen effektiva ingenjörsverktyg, säger avdelningschef Patrick Kenger vid Högskolan Dalarna.

Utrustningen som finansierats genom Ljungbergsfonden planeras att vara på plats under hösten och i drift innan årets slut.

- Det är fantastiskt kul att vår ansökan blivit beviljad av Ljungbergsfonden och att de stödjer oss i vår fortsatta utveckling, avslutar Patrick.

3D-skrivaren producerar komplexa modeller med hög hastighet och passar även utmärkt för produktion av helt färdiga slutprodukter (används t.ex. för tillverkning av färdiga delar till Boeing Dreamliner). Utrustningen hanterar flera olika typer av modellmaterial som består av starka konstruktionsplaster och nylon. Till denna 3D-printing utrustning så kopplas 6 stycken 8-kärninga CAD och beräkningsdatorer. Dessa ska sammankopplas i ett kluster som ger 48 kärnor. Med hjälp av dessa högpresterande datorer så kommer vi att klara av mycket avancerade och stora CAD modeller och snabba komplexa hållfasthets- och matematiska beräkningar.

Senast granskad:
Senast granskad: