Högskolan Dalarna inleder samarbete med Falu kommun för att stärka och utveckla demokrati

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

- Genom detta samarbete undersöker Högskolans forskare hur Falu kommun aktivt arbetar för att främja lokal demokrati – en fråga med stor aktualitet i Sverige och Europa i övrigt – när frågor om politisk legitimitet och individens makt att påverka debatteras allt mer, säger Jonas Stier forskningsledare vid Högskolan Dalarna.

Fokus för forskningen är bland annat medborgardialog, ungdomsinflytande och aktivt medborgarskap och Högskolan Dalarna har tidigare samarbetat med Falu kommun i samband med bland annat demokratidagar och det så kallade demokratipasset.

- Detta samarbetsavtal är en fördjupning och en förstärkning av det redan pågående samarbetet. Demokratiskt deltagande mellan valen och ett aktivt medborgarskap är centrala frågor som fortsatt behöver beforskas, säger Thomas Sedelius docent i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

- Högskolan Dalarna är en naturlig mötesplats och en självklar dialogpartner i demokratifrågor. Vi har statsvetare, sociologer och humanister som utbildar samhällsvetarstudenter och forskning kring dessa frågor sker inom vår forskningsprofil Interkulturella studier (ISTUD). Vi har även nyligen inrättat Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) i samskapande med näringsliv och samhälle där detta faller väl in, säger Anna Parkhouse politices doktor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad:
Senast granskad: