Högskolan Dalarna först ut med godkänt kvalitetssystem

Under 2017 har Högskolan Dalarna medverkat i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) pilotstudie för att granska svenska lärosätens egna kvalitetsarbete med tillhörande system.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under 2017 har Högskolan Dalarna medverkat i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) pilotstudie för att granska svenska lärosätens egna kvalitetsarbete med tillhörande system. UKÄ har beslutat att, som enda av de deltagande lärosätena, ge kvalitetssäkringsarbetet vid Högskolan Dalarna det samlade omdömet godkänt. 

- Det är mycket glädjande att vi som lärosäte är först ut att få godkänt kvalitetssystem. Det är ett erkännande av det fantastiska arbete som sker inom ramen för alla delar av vår verksamhet och involverar lärare, forskare och övrig personal, säger Jonas Tosteby, vicerektor utbildning vid Högskolan Dalarna.

- Vi anmälde oss frivilligt för att få vara med i piloten. Även om vi bara haft knappt tre månader på oss att skriva fram systemet, under en i övrigt hektiskt period, så har alla inblandande på högskolan varit engagerade och bidragit, fortsätter Jonas Tosteby.

Granskningen har innefattat omfattande system- och dokumentationsgranskning, webbintervjuer och ett tvådagars platsbesök med intervjuer av representanter från högskolans olika verksamheter och befattningar. Detta har genomförts av en bedömargrupp som bestått av tre sakkunniga, en studentrepresentant och en arbetslivsföreträdare.

- Vårt system bygger på en kontinuerlig utveckling av det dagliga arbetet, en systematisk granskning och uppföljning av utbildning, forskning och samverkan samt en strukturerad och dialogbaserad styrning- och ledningsprocess. Att kunna vila i de grundstrukturer och principer vi har, samtidigt som vi utvecklar och förbättrar de delar vi själva identifierat i kombination med de utvecklingsområden som bedömargruppen lyft fram, ger oss en god plattform för det fortsatta arbetet, säger Jonas Tosteby.

När lärosätet fått sitt kvalitetssäkringsarbete godkänt innebär det att det uppfyller samtliga aspektområden och perspektiv som UKÄ tagit fram. Dessa grundar sig i sin tur på högskolelag, högskoleförordning och Europeiska riktlinjer. Nästa gång högskolan granskas på lärosätesövergripande nivå blir om 6 år.

- Beskedet är oerhört glädjande och ett kvitto på flerårigt strukturerat och uthålligt arbete. Vi har nu en stabil grund att stå på i det fortsatta arbetet och jag vill rikta ett varmt tack till alla inblandade i det här arbetet. Ett speciellt tack vill jag rikta till vår tidigare rektor Marita Hilliges som, vars stora engagemang både internt och externt, har bidragit till att vi står där vi är idag, säger Marie Klingberg-Allvin vikarierande rektor vid Högskolan Dalarna.

Mer information från UKÄ

Pilotgranskning av kvalitetssäkringsarbetet vid Högskolan Dalarna

Senast granskad:
Senast granskad: