Högskolan Dalarna får ämneslärarutbildning i arabiska

Högskolan Dalarna kommer framöver kunna erbjuda ämneslärarexamen inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet modersmål: arabiska. Utbildningen kommer att starta höstterminen 2019.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beslutat att ge Högskolan Dalarna tillstånd att utfärda ämneslärarexamen inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet modersmål: arabiska.

– Behovet av den här utbildningen är stort och växande. Vi på Högskolan Dalarna har god vetenskaplig kompetens inom området modersmålsundervisning och flerspråkighet och har sedan tidigare mycket uppskattade kurser i arabiska, säger Mats Tegmark, utvecklingsledare för lärarutbildningarna.

I bedömargruppens yttrande påtalas det att det i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänintresse av att examen inom modersmål arabiska får utfärdas. Högskolans ledning anser också att utbildningen är prioriterad.

Ansökan avser en nätbaserad utbildning och de sakkunniga poängterar högskolans långa erfarenhet av teknikburen utbildning.

– Eftersom utbildningen huvudsakligen är nätbaserad får fler studenter som själva är arabisktalande möjlighet att välja ämnet inom ramen för sin ämneslärarexamen, vilket kommer att minska bristen på behöriga modersmålslärare i ämnet, säger Göran Morén, programansvarig för ämneslärarprogrammet.

Högskolan Dalarna ansökte även om att få tillstånd att utfärda ämneslärarexamen inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet modersmål: arabiska. De sakkunniga och UKÄ bedömde dock att Högskolan Dalarnas ansökan behövde kompletteras vad gäller kurserna på fördjupningsnivå. Högskolan har nu till och med den 26 december på sig att komma in med en redogörelse för hur de åtgärder som har påpekats har åtgärdats.

– Arbetet för detta har börjat och vi kommer att fortsätta arbeta för att också få examensrätten för gymnasiet, säger Mats Tegmark.

Senast granskad:
Senast granskad: