Högskolan Dalarna erbjuder e-utbildningar till vårdpersonal som möter covid-19

För dig som arbetar inom vården och möter patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 erbjuds kortare e-utbildningar och utbildningsmaterial. Utbildningarna är kostnadsfria och webbaserade.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lena Olai

Lena Olai är universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna där hon arbetar med vårdutveckling, forskning och handledning av doktorander. Hon driver en verksamhet vid högskolan som kallas Kunskapscentrum för kommunal hälso- och sjukvård (KKHS).

– I och med covid-19 har vi en situation vi aldrig sett tidigare, säger Lena Olai. Nu kommer människor som har lite eller ingen vårderfarenhet att arbeta i vården.

Digitaliserat utbildningsmaterial

KKHS har en webbsida som erbjuder olika typer av stöd för vårdpersonal. Innehållet på webbsidan skapas i samverkan mellan Högskolan Dalarna och medicinskt ansvariga i Dalarnas kommuner

– På webbsidan finns olika former av informations- och instruktionsmaterial, exempelvis presentationer, filmmaterial och skriftligt utbildningsmaterial avsedda för anställda inom vården. Den information som fått mest intresse den senaste tiden handlar om grundläggande vårdkunskaper, berättar Lena. Det handlar till exempel om information om hur man bäddar en patientsäng, sköter hygien och förebygger smittspridning inom vården.

Informationsmaterialet på hemsidan är inte den enda kunskapshöjande åtgärden KKHS erbjuder vårdpersonal.

Stödjer förändring och utveckling inom vården

KKHS vid Högskolan Dalarna bildades för 10 år sedan och fungerar idag som en länk mellan Högskolan Dalarnas forskning och utbildning och den kliniska verksamheten ute i kommunerna. Kunskapscentret stödjer förändrings- och utvecklingsarbeten inom den hälso- och sjukvård som bedrivs i Dalarnas kommuner.

– Varje kommun i länet har en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), (och i vissa kommuner finns även en person som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)), styrgruppen i KKHS består av mig och dessa personer, berättar Lena Olai. Vi träffas ungefär en gång per månad och på agendan står diskussioner om aktuella problemområden, åtgärder och aktiviteter som utvecklar kommunernas vård på olika sätt.

Ett annat exempel på utveckling som KKHS arbetat med handlar om delegering inom vården, framförallt när det gäller att ge läkemedel till vårdtagare. När en sjuksköterska ska överlämna arbetsuppgiften att ge vårdtagare medicin måste ansvaret delegeras formellt.

– Tidigare hade man väldigt olika sätt i kommunerna att sköta delegering av medicinering. Redan från början togs en struktur fram för delegering och den har vidareutvecklats sedan dess. Att kunna ge människor medicin kräver ganska mycket utbildning, man måste ha koll på sammanhanget och framförallt förstå ansvaret. Numera arbetar kommunerna i Dalarna på samma sätt utifrån de strukturer och riktlinjer vi har tagit fram, berättar Lena. Det är också oerhört roligt att vår hemsida under årens lopp har fått stor uppmärksamhet hos andra kommuner och regioner och vi har oerhört många ”besökare” på vår hemsida. 

Pendlar mellan vårdutveckling och tuff vårdvardag

Lena Olai arbetar med vårdutveckling i KKHS under hälften av sin arbetstid. Under den resterande tiden arbetar hon som kvalitet- och verksamhetsutvecklare samt MAS på Samariterhemmet i Uppsala.

– Ena dagen arbetar jag med vårdutveckling i omedelbar närhet till forskning och utbildning, dagen efter kan jag befinna mig i skarpt läge i vården. Jag får verkligen uppleva de utmaningar som uppstår i vardagen inom äldrevården. Därute är det riktigt tufft just nu, med anledning av covid-19. Det är både utmanande och samtidigt väldigt givande att få vara en del av båda de här områdena, avslutar Lena Olai.

 

Senast granskad:
Senast granskad: