Högskolan Dalarna deltar i lärosätesövergripande samverkansprojekt

Högskolan Dalarna medverkar i ett lärosätesövergripande projekt med fokus på samverkansindikatorer.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tillsammans med Södertörns Högskola, Mittuniversitetet, Karlstads Universitet, Lunds Universitet och Röda Korsets Högskola, har Högskolan Dalarna beviljats medel från Vinnova för att under perioden 2017-2020 genomföra projektet UtvInd (Utveckling av indikatorer för uppföljning av samverkan). Projektet syftar till utveckla och testa en indikatorbaserad modell för uppföljning och utvärdering av lärosätens samverkansprocesser och samverkansresultat.

- Det är jätteroligt att projektet beviljats. Frågan om hur samverkan kan mätas och värderas, med utgångspunkt i såväl lärosätens som ämnesområdens specifika förutsättningar är en fråga högt upp på agendan och i fokus för diskussion just nu. För Högskolan Dalarnas del ser jag medverkan i projektet som ett viktigt steg i den kontinuerliga utvecklingen av såväl högskolan Dalarnas samverkansarbete som kvalitetssystem, säger vicerektor för samverkan, Sigrid Saveljeff.

- Genom att delta i projektet ges vi som lärosäte också möjlighet att utveckla hur uppföljning och analys av samverkansprocesser på Högskolan Dalarna kan vävas in i vårt ordinarie verksamhets- och kvalitetssystem ytterligare, avslutar Sigrid Saveljeff.

Senast granskad:
Senast granskad: