Artificiell intelligens i fokus på Internetdagar

Säkerhet, sociala konsekvenser och risker är något av vad som kommer att diskuteras under stor digital konferens i Stockholm. Konferensen inleds under måndagen och pågår i två dagar.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från vänster: Rebecka Cedering Ångström, Jonas Stier, Helena Brackbright, Daniel Akenine och Cecilia Magnusson Sjöberg.
Från vänster: Rebecka Cedering Ångström, Jonas Stier, Helena Brackbright, Daniel Akenine och Cecilia Magnusson Sjöberg.

 Under konferensen kommer addAI hålla en föreläsning med ca 400 deltagare kring artificiell intelligens. 

– Utvecklingen av AI är en av de största förändringarna av människans vardag och av samhället i stort. Därför har jag, och tre andra kolleger från akademi och industri tagit initiativ till addAI, säger Jonas Stier, professor interkulturella studier, Akademin Humaniora och Medier.

AddAI är ett svenskt initiativ och ​ett samarbete mellan utvalda experter från högskolevärlden, regeringen och näringslivet vars uppgift är att diskutera utvecklingen och konsekvenserna av AI, artificiell intelligens.

– Som sidekick till seminarieledaren kommer jag belysa hur AI i grunden kan förändra oss, vårt sett att kommunicera och se på oss själva samt gränserna mellan människa-maskin-djur. Självlärande algoritmer är en framtidsfråga, säger Jonas Stier, Högskolan Dalarna.

Under konferensen, som är ett av det största eventet kring digitalisering, kommer addAI också släppa sin nya bok - Människor och AI, där Jonas Stier och Daniel Akenine, på Microsoft, är redaktörer. 

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: