Högskolan Dalarna beviljas närmare 1 miljon kronor för forskning kring hållbar sysselsättning i besöksnäringen

Högskolan Dalarna har beviljats 977 069 kronor av Formas för projektet Hållbar turism sysselsättning inom Sverige.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har beviljats 977 069 kronor av Formas för projektet Hållbar turism sysselsättning inom Sverige.

Förutom besöksnäringen beviljades medel inom livsmedelsforskning.

- Projekten ser lovande ut och vi ser att de ska kunna bidra till en ökad förståelse av kunskapsläget och kunskapsbehoven inom dessa områden. Vi hoppas också att synteserna ska bidra till en vidareutveckling av de finansieringsinstrument som används, säger Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Formas på formas.se.

Huvudsökande är Tara Duncan, doktor i kulturgeografi och medsökande Jörgen Elbe, docent i företagsekonomi och Ing-Marie Andersson, professor i arbetsvetenskap.

Senast granskad:
Senast granskad: