Högskolan Dalarna beviljas medel från Vetenskapsrådet

Högskolan Dalarna har beviljats 7,6 miljoner för forskarskola i idrottsdidaktik och 5,8 miljoner för projektet Learning to move differently från Vetenskapsrådet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskarskola i idrottsdidaktik

Forskarskolan sker i samverkan med övriga lärosäten i Sverige som bedriver lärarutbildning med inriktning idrott och hälsa. Forskningen inriktar sig på de ämnesdidaktiska överväganden som krävs av lärare i idrott och hälsa för att erbjuda en relevant utbildning som leder till måluppfyllelse för alla elever i centrum. 

En central fråga är: Vad krävs av lärarutbildning i idrott och hälsa, särskilt avseende det ämnesdidaktiska innehållet i utbildningen, för att blivande lärare i idrott och hälsa ska bli väl förberedda på att undervisa i ämnet med utgångspunkt i de mål som stipuleras av läro- och kursplaner? 

Representant och medsökande från Högskolan Dalarna är Gunn Nyberg, docent i Idrotts- och hälsovetenskap.

Learning to move differently

Syftet med projektet är att utveckla ny teori om lärande av rörelser. I förlängningen ses projektet som en möjlighet till ökad kunskap om hur alla människors kroppsliga förmåga kan utvecklas i en mångfald av sammanhang.

Huvudsökande är docent Dean Barker, Göteborgs universitet och medsökande docent Gunn Nyberg vid Högskolan Dalarna samt professor Håkan Larsson vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Senast granskad:
Senast granskad: