Högskolan Dalarna beviljas medel för lärcirklar om digitalisering

Högskolan Dalarna har beviljats 969 000 kronor från Ljungbergsfonden för projektet "Lärcirklar - digitalisering".

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det finns ett stort behov av kunskapsutveckling bland lärarutbildare och yrkesverksamma lärare, för att kunna möta, perspektivera och diskutera hur den digitala utvecklingen påverkar oss som individer, undervisningen i skolan och samhället i stort. Hos lärarutbildare finns även behov av att öka den didaktiska digitala kompetens om hur utrustning och mjukvara kan användas för att främja vägen till olika lärandemål.

Högskolan Dalarna har därför beviljats medel från Ljungbersfonden för att i samverkan med Framtidsmuséet erbjuda yrkesverksamma lärare och lärarutbildare vid Högskolan Dalarna två lärcirklar om digitalisering, en som fokuserar på programmering, en med inslag av programmering.

Lärcirklarna beräknas starta september/oktober 2017 och pågår ett år. Projektet pågår under tre år.

Senast granskad:
Senast granskad: