Högskolan Dalarna beviljas medel för forskning om flickor och kvinnor som aktörer inom styrkeidrott

Högskolan Dalarna har beviljats 229 000 kronor från Centrum för idrottsforskning för forskningsprojektet “När kvinnor lyfter - Flickors och kvinnors föreställningar om, och erfarenheter av att utöva styrkeidrott”.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskningsprojektet som bedrivs av Åsa Bartholdsson och Linda Vixner tar sin utgångspunkt i den ökade tillströmning av kvinnliga utövare i olika åldrar som under de senaste åren sökt sig till styrkeidrotterna tyngdlyftning (TL) och styrkelyft (SL), idrotter som kan sägas länge ha präglats av manlig dominans.

– Trots att det länge varit känt att styrketräning har hälsofrämjande inverkan på kvinnor, visar forskning att kvinnors utövande av styrkeidrott långt ifrån självklart varit socialt och kulturellt sanktionerat säger Linda Vixner doktor i medicinsk vetenskap.

I projektet genomförs livshistorieintervjuer med tränings- och tävlingsaktiva kvinnor från junior- till veteranklasserna samt intervjuer med flickor i förskolan om deras föreställningar om att vara stark.

– Kunskapen från projektet kan bidra till att stärka jämställdhetsarbete inom förskola och skolämnet Idrott och hälsa samt utveckla verktyg för idrottsrörelsen för att rekrytera, behålla och stötta flickor/kvinnor som aktörer inom styrkeidrott, och därmed främja såväl jämlikhet, hälsa som livslångt idrottande avslutar Åsa Bartholdsson docent i Pedagogiskt arbete.

Lyssna även på P4 Dalarnas inslag: Forskare vill veta varför tjejer lyfter

Senast granskad:
Senast granskad: