Högskolan Dalarna beviljas medel för att öppna vägar till högskolestudier

Högskolan Dalarna har beviljats projektmedel med 1,8 miljoner kronor från Universitets- och högskolerådet (UHR) för att ingå i en pilotverksamhet för att skapa varaktiga strukturer för bedömning av reell kompetens och validering av odokumenterad utländsk utbildning.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Syftet med projektet är skapa varaktiga strukturer kring bedömning av reell kompetens så att bland annat fler personer som saknar formell behörighet till högskolan får en möjlighet att genom faktiska kunskaper visa att de har förutsättningar att klara av högskolestudier. Det innebär även att personer med ofullständiga dokument, som examensbevis, kan komma vidare inom arbetslivet genom att få sin kompetens validerad.

– Det är viktigt att det finns kunskapsvägar som är öppna och tillgänglig för så många som möjligt. Att studera stärker både individen och samhället, och betydligt fler bör få möjligheten. Genom att bedöma reell kompetens och validering av till exempel utländsk utbildning kan fler få denna möjlighet, säger prorektor Marie Klingberg-Allvin.

Högskolan Dalarna har tidigare tilldelats särskilda medel för validering och tillgodoräknande inom lärarutbildningen (VAL) och deltar även i ett projekt för validering av yrkeslärare (Valiweb) tillsammans med fem andra lärosäten. Inom lärarlyftet är Högskolan Dalarna ett av de lärosäten som använder VALDA för validering och tillgodoräknande.

Projektmedlet fördelas mellan åren 2017 och 2018.

Senast granskad:
Senast granskad: