Högskolan Dalarna beviljas forskarutbildning i pedagogiskt arbete

Högskolan Dalarna har beviljats tillstånd att examinera doktorer i pedagogiskt arbete.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

- Detta är ett flerårigt utvecklingsarbete med betydelse för flera av Högskolans utbildningar. Utbildningens forskningsförankring och Högskolans kompetensförsörjning stärks nu när vi kan erbjuda studenterna en komplett studieväg från grundnivå till forskarnivå, säger prorektor Marie Klingberg Allvin vid Högskolan Dalarna.

Pedagogiskt arbete kommer att vara ett forskarutbildningsämne inom forskningsprofilen Utbildning och lärande, som är en etablerad profil inom högskolan. Den utgör idag en stark vetenskaplig miljö med en väl utbyggd samverkan med regionens skolhuvudmän.

- Det är ett stort erkännande av hela vår forskningsmiljö och vår högskolan. Framgången är ett resultat av flera års gemensamma ansträngningar, säger forskningsledaren, professor Monika Vinterek.

- Att Högskolan Dalarna nu erövrat detta tillstånd är av stor betydelse för regionen, fortsätter Monika Vinterek. Detta innebär att vi nu kan utbilda forskare inom ett område som är betydelsefullt för utbildning på alla nivåer.

Pedagogiskt arbete är ett verksamhetsnära kunskapsområde som tar sin utgångspunkt i pedagogisk verksamhet och i de strukturella förhållanden under vilka verksamheten bedrivs. Forskarutbildningsämnet är mångvetenskapligt och integrerar perspektiv, teorier och metoder från flera olika discipliner.

Som forskarutbildningsämne är pedagogiskt arbete relativt nytt. En viktig uppgift för forskningen är att utveckla en kunskapsbas för pedagogisk verksamhet samt att utveckla ett professionsspråk med vars hjälp pedagoger kan förstå och utveckla den verksamhet de befinner sig i. Härigenom blir forskarutbildningen av värde för såväl yrkesverksamheten som för lärarutbildningen.

Senast granskad:
Senast granskad: