Högskolan Dalarna beviljas drygt 7 miljoner kronor för forskningsprojekt i nära samverkan med näringslivet

Högskolan Dalarna har beviljats 7 358 520 från KK-stiftelsens HÖG 16 för forskningsprojektet Funktionell ytbehandling av tråddragningsverktyg för ökad prestanda och livslängd samt forskningsprojektet TESHP Test av solvärmepumpsystem.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskningsprojekten kommer att bedrivas tillsammans med företag utifrån en gemensam frågeställning som i slutändan ska generera i resultat till nytta både för Högskolan och näringslivet.

– Samverkan mellan Högskolan och näringslivet är en viktig del i utvecklingsarbetet, både för Högskolan och samhällsutvecklingen. Vi arbetar aktivt med att näringslivet ska ta del av våra forskningsresultat. Dessa forskningsprojekt är två, av flera bra exempel, säger Marie Klingberg Allvin, prorektor och ansvarig för forskningen vid Högskolan Dalarna.

Projektet Funktionell ytbehandling av tråddragningsverktyg för ökad prestanda och livslängd som beviljades 4 447 560 kronor kommer att bedrivas tillsammans med Örebro universitet, Sandvik Hyperion AB, Iconbond Sweden AB, Fagersta Stainless AB, FNsteel Hjulsbro AB. Sandvik Heating Technology AB och Suzuki Garphyttan AB. Projektet kommer att kartlägga de mekanismer som styr nötningen av det idag vanligaste verktygsmaterialet, hårdmetall, och möjligheten till att belägga det med tunna nötningsbeständiga ytbeläggningar för ökad prestanda och livslängd.

– Detta innebär förbättrade möjligheter till att designa nya ytbelagda hårdmetallssorter med sammansättning och mikrostruktur optimerade för olika typer av tråddragning, säger Mikael Olsson, professor i materialteknik och forskningsledare vid forskningsprofilen Stålformning och ytteknik.

Projektet TESHP Test av solvärmepumpsystem som beviljades 2 910 960 kronor kommer att bedrivas tillsammans med företagen Nibe och Ferroamp. Syftet med projektet är att utarbeta optimerade styralgoritmer för system med solceller, batterilager och värmepumpar samt utveckla metoder för att testa dessa värmesystem i laboratorium.

– Dessa tester tillsammans med prognoser för vädret och priset kommer att användas för att minimera värmekostnaden för användaren. Systemet kommer även att demonstreras och utvärderas i två villor i Sverige, säger Chris Bales, docent i energi- och miljöteknik vid forskningsprofilen Energi, skog och byggd miljö.

Totalt inkom 73 ansökningar och 20 av dessa beviljades medel för totalt 77 miljoner kronor. Förutom Högskolan Dalarnas två beviljade forskningsprojekt, beviljades Mälardalens högskola för fyra projekt och Högskolan Väst, Jönköping university, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet två vardera samt Blekinge tekniska högskola och Malmö högskola med varsitt.

Senast granskad:
Senast granskad: