Högskolan Dalarna beviljas 3,4 miljoner för forskning om fossilfria transporter och regional implementering

Högskolan Dalarna har beviljats 3 423 037 kronor av Energimyndigheten för projektet Fossilfria transporter och regional implementering: om utmaningar för samhällsekonomiskt effektivitet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inom projektet studeras vilken roll det decentraliserade beslutsfattandet i Sverige kan tänkas spela för möjligheten att genomföra en samhällsekonomiskt effektiv omställning av det svenska transportsystemet. Mer specifikt undersöker projektet regionala aktörers incitament och förutsättningar att verkställa en resurseffektiv och inkluderande omställning av transportsystemet samt vilka åtgärder som kan utveckla samverkan mellan olika förvaltningsnivåer.

Projektet genomförs av Högskolan Dalarna och Statens väg- och transportforskningsinstitut inom ramen för programmet ”Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM) under tiden 2019-10-01—2022-12-31.

För mer information: Projektledare Lena Nerhagen, avdelningen Regionala studier

 

Senast granskad:
Senast granskad: