Högskolan Dalarna - ny medlem i Samarkandkretsen, Ludvika och Smedjebacken

Högskolan Dalarna har ingått medlemskap med det regionala utvecklingsbolaget Samarkand2015 med verksamhet inom Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

AB Samarkand2015 ägs av Ludvika och Smedjebackens kommuner, Landstinget Dalarna, ABB och Ovako. Tillsammans med medlemmar som representerar företag, myndigheter och organisationer arbetar de med att utveckla regionen för att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft i Ludvika och Smedjebacken.

En del i detta arbete är HögskoleCentrum, där studenter bland annat erbjuds studiearbetsplats med tillgång till dator med internetuppkoppling och möjlighet att skriva sina tentor.

- Medlemskap i Samarkand är ett av flera bra samarbeten mellan Högskolan, kommunerna, landsting och näringsliv. Genom bland annat HögskoleCentrum blir det lättare att bo kvar och arbeta och studera på hemorten. I samarbete med Samarkand kan Högskolan Dalarna vara med och bidra till att skapa nya vägar till utbildning och kunskap, säger Sigrid Saveljeff samverkanschef vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad:
Senast granskad: