Högskolan bjöd in gymnasieelever från hela Dalarna

Den 26 oktober vimlade det av gymnasieelever i Campus Falun. Minimässa, informationspass och workshops stod på programmet då Högskolan Dalarna bjöd in till öppet hus för hela länets gymnasieskolor.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Anton Laggar läser tredje året på NTI-gymnasiet och blev lockad av språkutbildningarna på Högskolan Dalarna.

Hela 400 anmälda elever fick tillfälle att veta mer om de möjligheter till högre studier som Dalarna har att erbjuda.

Kårordförande Tom Edoff inledde dagen med sina egna reflektioner och minnen kring sin tid som student på samhällsvetarprogrammet i Falun. Humoristiska anekdoter blandades med fakta och information kring de olika programmen samt instruktioner kring dagens aktiviteter.

- Förhoppningarna från vår sida är att ni ska bli lockade att börja studera hos oss, berättade Tom Edoff och slog ett extra slag för den egna utbildningen.

Med sig hade Tom Edoff två studenter som fick presentera sina erfarenheter av studierna vid Högskolan Dalarna, en sjuksköterskestuderande och en från samhällsvetarprogrammet.

Tove Liljemark är svensklärare på NTI-gymnasiet i Falun och med sig under dagen hade hon delar av sin mentorsklass, en teknikklass som läser tredje året.

- Det jag hoppas att eleverna får upp ögonen för de möjligheter till högre utbildning som finns här i Dalarna, säger Tove Liljemark.

En av hennes elever, Anton Laggar från Orsa, går tredje året på teknikprogrammet på NTI-gymnasiet i Falun och han har stora förväntningar på dagens aktiviteter.

"Ser fram emot språkstudier"

- Jag kommer att besöka språkutbildningarna, men även it och data. Jag har lätt för språk och skulle tycka det vore mycket intressant att läsa det på högskolenivå, säger Anton Laggar.

Han ser fram emot att få studera på högskola eller universitet efter gymnasiet och Högskolan Dalarna ser Anton som ett är ett högst troligt framtidsval.

– Jag pendlar redan mellan Orsa och Falun dagligen så jag känner till staden. Högskolan Dalarna verkar vara en intressant högskola med goda valmöjligheter och trevlig stämning, säger Anton Laggar.

Späckat program

Under dagen fanns det möjligheter att gå på minimässa med montrar kring utbildningar i ljushallen, besöka workshops för idrottsprogrammen, teknikutbildningarna och medieprogrammen samt gå på föreläsningar kring utbildningarna.

Dagen avslutades med en avrundande frågestund med kårordförande Tommy Edoff innan bussarna avgick till respektive kommun.

Senast granskad:
Senast granskad: