Björn Äng tilldelas 2 930 000 kr till forskningsprojektet "Vad är effekten av multimodal rehabilitering bland patienter med kronisk smärta? En nationell storskalig registerstudie i kombination med avancerade biomekaniska markörer". 

3 630 000 kr tilldelas Linda Vixner för forskningsprojektet "Mobil aktivitetsmätare som tillägg till multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta i primärvården - en registerbaserad randomiserad klinisk studie (RRCT)".

Forte är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet, som varje år förmedlar medel till både grundläggande och behovsstyrd forskning inom ansvarsområdena: hälsa, arbetsliv och välfärd.