Högskolan beviljas drygt 6,5 miljoner till forskning inom hälsa och välfärd

Högskolan har beviljats drygt 6,5 miljoner kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) till två forskare inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Björn Äng tilldelas 2 930 000 kr till forskningsprojektet "Vad är effekten av multimodal rehabilitering bland patienter med kronisk smärta? En nationell storskalig registerstudie i kombination med avancerade biomekaniska markörer". 

3 630 000 kr tilldelas Linda Vixner för forskningsprojektet "Mobil aktivitetsmätare som tillägg till multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta i primärvården - en registerbaserad randomiserad klinisk studie (RRCT)".

Forte är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet, som varje år förmedlar medel till både grundläggande och behovsstyrd forskning inom ansvarsområdena: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Senast granskad:
Senast granskad: