Högskolan beviljas 6 miljoner till forskning inom Hälsa och välfärd

Docent Marie Elf vid Högskolan Dalarna har beviljats 6 miljoner kronor för forskning inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

3 miljoner kr har beviljats för projektet "Technology to support decision making about aging at home - The COORDINATE project" från Forte och EU programmet "More years, better lives": Möjligheter och utmaningar med de demografiska förändringarna med fler äldre i samhället.

Projektet sker i samverkan med Kanada, Nederländerna och Sverige och genererade sammanlagt 9 miljoner kronor varav 3 miljoner till Marie Elf och kollegor på Högskolan Dalarna. Projektgrupp: Marie Elf (omvårdnad), Lena Dahlberg och Kevin McKee (socialt arbete) och Jerker Westin (datavetenskap).

3 miljoner har även bevilats från Formas för projektet "Miljöer för rehabilitering, vård och återhämtning - utanför sjukhuset och tillbaka till hemmet".

Senast granskad:
Senast granskad: