Högskolan ansluter sig till nationellt samverkansnätverk

”KLOSS-Net samlar representanter på ledningsnivå med ansvar för samverkan från större delen av Sveriges lärosäten. Vår medverkan i nätverket kommer stärka vår samverkanskompetens betydligt”, säger Sigrid Saveljeff som är samverkanschef vid Högskolan Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Representanter för KLOSS-Net
Anslutningen till det nationella samverkansnätverket KLOSS-Net innebär en viktig förstärkning i Högskolan Dalarnas samverkansarbete.

Kunskap och lärande om strategisk samverkan. Det är vad det nationella nätverket KLOSS-Net står för. Sedan mars 2017 ingår Högskolan Dalarna i nätverket som avser att väsentligt förstärka de svenska lärosätenas samverkanskompetens.

– Det unika med detta nätverk är att man lyckats samla en stor del av de ansvariga för samverkan på ledningsnivå från en stor del av lärosätena i Sverige. Det ger en särskild tyngd åt nätverket, säger Sigrid Saveljeff.

KLOSS-Net bygger vidare på ett tidigare Vinnova-finansierat initiativ som avslutades 2016. Syftet är att nu skapa en arena där Sveriges lärosäten stödjer varandra i arbetet med att utforma och implementera nya arbetsformer, verktyg och modeller för långsiktig samverkan som stärker forskning, utbildning och långsiktig utveckling.

– Huvudpoängen är att möjliggöra kunskapsutbyte om samverkan, såväl inom ramen för den sektor där vi verkar, samt med andra sektorer i samhället. Vi skapar ett kollegialt nätverk som är till stor nytta vid exempelvis ansökningar till gemensamma projekt och som forum för erfarenhetsutbyte, säger Sigrid Saveljeff.

Ett antal arbetsgrupper har formerats inom ramen för nätverket och för Högskolan Dalarnas del fokuseras arbetet framför allt just nu på att arbeta med hur samverkan kan mätas, värderas och följas upp. Det ger avgörande kunskap i strategiska ställningstagande och framtidsplanering och kan bidra till att utveckla viktiga inslag i lärosätets fortsatta arbete med olika samverkansprocesser.

– Samverkan med övriga samhället är och har alltid varit en angelägen fråga för den akademiska världen. Kanske är det extra angeläget i en föränderlig värld som vi nu upplever. Att få tillgång till detta nätverk innebär en viktig möjlighet för oss, säger Sigrid Saveljeff.

Ytterligare några viktiga områden som KLOSS-Net kommer att arbeta med är hållbar utveckling, livslångt lärande, meritering och personrörlighet mellan akademi och näringsliv och övriga samhället.

– Att ingå i KLOSS-Net är ett mycket viktigt steg i byggandet av vår samverkanskompetens och jag är mycket glad över att Högskolan Dalarna nu har anslutit sig, säger Sigrid Saveljeff.

Text: Henrik Sjögren

Staffan Lööf, rektors rådgivare, Högskolan i Borås

Henrik Johnson, prorektor, Blekinge Tekniska Högskola

Fredrik Hörstedt, vicerektor, Chalmers

Sigrid Saveljeff, samverkanschef, Högskolan Dalarna

Martin Norsell, prorektor, Försvarshögskolan

Staffan Edén, vicerektor, Göteborgs Universitet

Göran Lindqvist, director of research, Handelshögskolan

Tommy Svensson, samverkansstrateg, Högskolan i Halmstad

Jan Theliander, prorektor, Högskolan Väst

Bo Edvardsson, vice rektor, Karlstads universitet

Maria Lantz, rektor, Konstfack

Mikael Östling, prorektor, KTH

Margareta Norell Bergedahl, vicerektor, KTH

Lena Persson, vicerektor, Högskolan Kristianstad

Peter Värbrand, vicerektor, Linköpings universitet

Peter Aronsson, prorektor, Linnéuniversitetet

Erik Höglund, prorektor Luleå tekniska universitet

Bo Ahren, vicerektor, Lunds universitet

Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor, Malmö högskola

Christer Fröjdh, vicerektor, Mittuniversitetet

Tomas Wahl, akademichef och ordförande för samverkansrådet, Mälardalens Högskola

Per Ekstrand, prorektor, Röda Korsets Högskola

Anna Syberfeldt, biträdande professor, Skövde Högskola

Erik Fahlbeck, vicerektor, SLU

Magnus Kirchhoff, kvalitetsutvecklingsansvarig, Stockholms konstnärliga högskola

Ingela Rådestad, Dekan, Sophiahemmet Högskola

Mats Danielsson, rektorsråd, Stockholms universitet

Peter Dobers, dekan, Södertörns högskola

Dieter K. Müller, vicerektor, Umeå Universitet

Anders Malmberg, prorektor, Uppsala universitet

Niklas Sandler, vicerektor, Åbo Akademi

Robert Brummer, vicerektor, Örebro Universitet

Senast granskad:
Senast granskad: