Högskola och samhälle i samverkan

Den 18-19 maj medverkade Högskolan Dalarna vid samverkanskonferensen Högskola och Samhälle i Samverkan (HSS) för att diskutera gränssnitten mellan digitalisering, entreprenörskap och hållbarhet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

-  Att medverka i denna typ av sammanhang, med fokus på samverkan, är viktigt för Högskolan Dalarna. Det ger tillfälle att skapa nya kontakter, utvidga vårt nätverk, träffa kollegor från andra lärosäten men framför allt få ta del av intressanta, relevanta och viktiga kunskapsinspel om samverkan mellan akademi och omgivande samhälle, säger Sigrid Saveljeff samverkanschef vid Högskolan Dalarna.

Med på konferensen fanns även Johan Kostela och Per Edén, utvecklingsledare för KTP (Knowledge Transfer Partnerships) för att presentera arbetet med KTP.

- Att delta i forum där olika aktörer möts, är viktigt. Inte minst när man driver ett projekt av den karaktär som KTP har, och där samverkan mellan akademi och omgivande samhälle utgör betydelsefulla grundstenar, säger Per Edén. 

- Förutom att knyta nya kontakter och få nya intryck, har konferensen också gett oss möjlighet att visa upp och diskutera KTP- projektet med andra inom såväl vår egen sektor som i det omgivande samhället,  fortsätter Johan Kostela.

HSS, Högskola och samhälle i samverkan är en nationell konferens som genomförs vart annat år och denna gång med Lunds universitet som värd. HSS samlar aktörer från de svenska lärosätena, offentlig sektor och näringsliv med samverkan som huvudtema. Årets konferens bjöd på möjlighet att lyssna på en rad olika talare, såsom Pia Kinhult (ESS), Torbjörn von Schantz (rektor Lunds Universitet) och Michael Jacob (ämnesråd Näringsdepartementet) och workshops.

Senast granskad:
Senast granskad: