Högre livskvalitet för patienter med Parkinson

En forskningsstudie som ska undersöka hur personligt utformad behandling av Parkinsons sjukdom fungerar har beviljats ett forskningsanslag på 3,6 miljoner kronor. Högskolan Dalarna är med på ett hörn.
Jerker Westin

Med hjälp av en app i sin smarta telefon kan patienter med Parkinsons sjukdom få personanpassad vård. Denna ska hjälpa den enskilde och dess vårdare till en så bra behandling som möjligt. Syftet med forskningsstudien är att ta reda på hur bra patienterna kan kontrollera sin sjukdom med hjälp av den information de får via gränssnittet i den smarta telefonen.

– För patienter med Parkinson är det väldigt viktigt att hålla koll på sin medicinering, berättar Jerker Westin som är lektor och docent i datateknik vid Högskolan Dalarna och en av personerna som deltar i forskningsstudien. När man får den här typen av hjälpmedel är det också viktigt att hålla koll på att det är stödjande och inte störande. Vi kommer att titta på hur man mår och hur man medicinerar med hjälp av det här systemet. Vi kommer även att mäta användbarhet och möjligheten att förändra brukarens beteende samt registrera symptom och doseringsanvisningar.

Ett av målen med forskningsstudien är att resultaten av patientutvärderingen ska kunna användas inom äldreomsorgen.

– När det gäller Parkinsons är det väldigt viktigt att individanpassa medicineringen, berättar Jerker Westin. Medicinen har väldigt kort livslängd så det gäller att hålla nivån rätt. Ju längre sjukdomen fortskrider desto oftare måste man ta medicin. Med smarta hjälpmedel av den här typen blir livet väldigt mycket lättare för både patient och vårdare. 

Studien ska pågå i tre år och är ett samarbete mellan Örebro Universitet, Högskolan Dalarna, Universitetssjukhuset i Örebro och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Involverade är även tre företag; Sensidose, Cenvigo och Nethouse Örebro. 

Text: Tina Sjöström