Hög nivå bland unga forskare

När gymnasieungdomar från naturvetenskapliga och tekniska program från Dalarna visade upp sina forskningsarbeten var det svårt att tro att de är just gymnasieungdomar. Forskningsresultat och projektidéer låg på en mycket hög nivå.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vinnare Unga forskare 2018

Under tisdagen ställde sistaårsgymnasister ut sina gymnasiearbeten vid Högskolan Dalarnas campus i Borlänge. Arrangörerna från Unga Forskare och juryn bestående av personal från Högskolan Dalarna, Teknikerjakten och näringslivet var minst sagt imponerade.

- Vi har gått runt bland montrarna och intervjuat ungdomarna, berättade Johan Sonne vid Teknikerjakten. De forskningsprojekt vi sett här idag håller en riktigt hög nivå. Av dessa 23 som ställer ut idag ska vi välja sex projekt som går vidare till riksfinalen senare i vår. De kriterier vi tittar på är vetenskapligt utförande, kreativitet och nytänkande, utförande och grundlighet, självständighet och förståelse och sist själva presentationen.

Elev står framför presentation om mikroplaster

Ellinor Nyman från VBU i Ludvika går naturvetenskapliga programmet och har forskat på hur mikroplaster samspelar med tungmetaller i mindre vattendrag.

- Trots att små sjöar har en fördelaktig position jämfört med stora vattendrag så finns det gått om mikroplaster i dem. Det jag kan se är att mikroplaster binder tungmetaller och när små organismer äter mikroplaster får de även i sig tungmetaller. Koncentrationen av dessa blir allt större ju högre upp i näringskedjan man kommer.

Två elever framför presentation om slukhål

Erik Hallgren och Martin Lyrvall från Lugnetgymnasiet har i sitt projekt tittat på hur slukhål uppkommer. De har byggt en liten testanordning som de fyllt med olika material, från finfördelad sand till grus av större partiklar. Sedan har de lett in vatten för att se hur bottenmaterialet beter sig.

- När vatten börjar flöda under marken, till exempel om en vattenledning skulle gå sönder, så dras massan med i vattenflödet vilket leder till att bärkraften försämras. Då kan det uppstå ett slukhål. Det vi märkt är att finfördelad sand följer med vattnet lättare än grovkornigt grus.

Efter att ha studerat samtliga montrar kan även jag konstatera att projekten håller en mycket hög klass. Och är varierande. Allt från hur fett i komjölk påverkas vid lagring till verifierbar kvantmekanisk hemlighetsdelning. Ja du hör själv, är de verkligen bara gymnasieungdomar?

Vid dagens slut var det prisutdelning och besked om vilka som blivit uttagna till riksfinalen i Stockholm. De sex projekt som gick vidare till Unga Forskares riksfinal är:

  • Läckage av näringsämnen vid naturbränning
  • Mikroplaster i Bergslagen
  • Verifierbar kvantmekanisk hemlighetsdelning
  • Urskiljning av ickeolje- och oljekontaminerad föda
  • Tornseglarens födosäkringsrörelse
  • Musikalisk gestaltning av arvsmassan

Priset för bästa monter gick till Ebba Eriksson med projektet Musikalisk gestaltning av arvsmassan. Ebba fick även publikens pris.

Teknikerjaktens pris på 3 000 kr gick till projektet Åtta bitars delning in i minsta detalj.

 

Senast granskad:
Senast granskad: