Historisk spikning och disputation

Första doktoranden inom forskarutbildningen i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik har spikat sin avhandling.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Katarina Grim spikar sin avhandling

Att spika sin avhandling är en gammal tradition inom akademin. Syftet är att offentliggöra avhandlingen för allmänheten tre veckor innan den ska försvaras vid en disputation. Därmed kan alla ta del av avhandlingen. Numera spikas avhandlingen digitalt och blir tillgänglig online och den bokstavliga spikningen har enbart ceremoniell betydelse.

Sedan några år har Högskolan Dalarna forskarutbildningsrättigheter inom Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Katarina Grim blir nu den första doktoranden att försvara sin avhandling inom detta område. Avhandlingens titel är "Legitimizing the knowledge of mental health service users in shared decision-making: Promoting participation through a web-based decision support tool".

Spikningen skedde måndagen den 26 augusti i biblioteket, Campus Falun och disputationen äger rum den 13 september. 

Senast granskad:
Senast granskad: