Råd för hållbar utveckling startat på Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna inrättar ett råd för hållbar utveckling. Det nya rådet ersätter tre tidigare råd: mångfaldsrådet, internationaliseringsrådet och miljörådet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lärare och studenter i utemiljö.
Rådets uppdrag omfattar exempelvis frågor som hur undervisning och forskning påverkar studenter och omvärld ur ett hållbarhetsperspektiv.

- Hållbar utveckling är en fråga som involverar många perspektiv, då behöver människor med skilda kompetenser finnas representerade när vi ska diskutera fram konkreta initiativ och förändringsförslag, säger Jörgen Elbe, prorektor och ordförande för det nya rådet.

Rådets uppdrag blir bland annat att vara rådgivande till rektor och att på ett mer konkret sätt än de tidigare råden delta i arbetet med att ta fram planeringsbehov, prioritera utvecklingsinsatser och följa upp vidtagna åtgärder. Förhoppningen med det nya arbetssättet är att frågor som internationalisering, miljö, jämställdhet och mångfald bättre ska integreras i det ordinarie systemet för verksamhetsstyrning.

- Vi måste få till en bättre systematik men också få upp tempot i vårt arbete med de här frågorna. Tiden börjar bli knapp när det gäller att skapa ett gott samhälle inom planetens gränser, säger Anton Grenholm, miljösamordnare och en av de som jobbat med att förbereda för det nya rådet.

Rådet kommer att ta stöd i Agenda 2030 i sitt arbete. FN-agendan innehåller 17 globala mål som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och individuell makt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Rådets uppdrag omfattar direkta frågor som exempelvis tjänsteresors klimatpåverkan eller arbete för att motverka diskriminering, men också mer indirekta aspekter som till exempel hur undervisning och forskning påverkar studenter och omvärld ur ett hållbarhetsperspektiv.

- Ett av rådets uppdrag blir att bidra till utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan olika delar av Högskolan. Inom både undervisningen och forskningen ser jag att vi kan nå fördelar om vi kan skapa arenor för att ses och dela erfarenheter kring hållbarhetsfrågorna, säger Jörgen Elbe.

Rådet, som hade sitt första möte den 17 april, består av följande medlemmar:

Jörgen Elbe, prorektor, ordförande
Tom Edoff, studentkårens representant
Jenny Lönnemyr, representant för nämndorganisationen
Hajo Holtz, representant för Akademin Industri och samhälle
Anna Parkhouse, representant för Akademin Humaniora och medier
Annie-Maj Johansson, representant för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Maria Rappfors, representant för stödorganisationen
Anneli Andersson, representant för stödorganisationen
Anette Timmerlid, mångfaldssamordnare
Susanne Corrigox, internationaliseringssamordnare
Anton Grenholm, miljösamordnare

Senast granskad:
Senast granskad: