Hallå där Jonas Stier!

Jonas Stier är sedan 1 oktober tillförordnad prorektor på Högskolan Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vem är du?

Jonas Stier sitter vid ett bord i Högskolan Dalarnas bibliotek på Campus FalunJag är 50 år och har jobbat inom högskole- och universitetsvärlden sedan 90-talet. Bland annat på det som numera är Linnéuniversitetet och på Mälardalens Högskola, och i perioder utomlands. 1992 började jag min forskarutbildning vid Göteborgs Universitet där jag disputerade i sociologi 1998. Jag har forskat mest kring identitet, och hur vi människor skapar bilder av oss själva men också hur andra ser på oss. Interkulturell kommunikation, kultur och internationaliseringen av högre utbildning är andra forskningsintressen. Vid Växjö universitet och Mälardalens högskola har jag också varit internationaliseringsansvarig.
Jag kom till Högskolan Dalarna 2016 som forskningsledare inom interkulturella studier.
Privat gillar jag sport och jag är ledare inom friidrott. Min familj består av fru och två barn.

Vad gör du i ditt jobb som prorektor?

Ett viktigt område är att förbättra förutsättningarna för forskning på högskolan. Det handlar om att stötta forskarna på ett bra sätt. Vi arbetar nu med att vässa det högskolegemsamma stödet till forskarna genom till exempel stöd i forskningskommunikation, ekonomi, teknik och annan administration.

Jag kommer också att jobba mycket med internationaliseringsfrågor. Högskolans uppdrag är ju att samskapa bildning, utbildning och forskning i Dalarna och i världen. För vår del handlar det till exempel om hur vi får internationella perspektiv på kurser, kursinnehåll och litteratur. Det är bara några få procent av våra studenter som väljer att studera ute i världen, och vi behöver hitta sätt att ge världen till de som väljer att stanna i Dalarna. Förutom själva utbildningen handlar internationalisering också om större frågor som hur vi minskar globala orättvisor och arbetar för mänskliga rättigheter.

Vad vill du åstadkomma som prorektor?

Mitt förordnade är ju rimligtvis på sex till nio månader och under den här tiden vill jag åstadkomma en rörelse framåt och att vi tillsammans skapar en ännu bättre utbildning, forskning och internationalisering. Jag vill också verka för ett mer inkluderande arbetsklimat.

Vilka styrkor har forskningen inom Högskolan Dalarna?

Här finns verkligen en stark vilja att forska! Vi har kreativa forskare med många idéer och en spännande blandning av kompetens. Vi har två nya forskarutbildningar och god samverkan med det omgivande samhället - lokalt, nationellt och internationellt. Jag vill att vi ska jobba ännu mer ihop och att vi ska sätta Högskolan Dalarna på kartan i ett internationellt sammanhang.

Senast granskad:
Senast granskad: