Fysisk miljö på strokeenheter

Hur påverkar den fysiska miljön vård och rehabilitering för strokepatienter? Detta har Anna Anåker studerat i en ny avhandling.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Porträttbild Anna Anåker

För att minska risken för komplikationer, funktionsnedsättning och död bör rehabiliteringen efter en stroke påbörjas tidigt. Men hur påverkas patienterna av den fysiska miljön? Anna Anåker har i sin avhandling studerat den fysiska miljön på strokeenheter och den komplexa relationen mellan miljön, vården och patienternas erfarenhet av den fysiska miljön.

­– Mina resultat visar att många patienter på en strokeenhet är inaktiva och känner sig ensamma när de vårdas i enkelrum. De saknar social gemenskap och rör sig sällan utanför sitt eget rum. Jag ville studera om den fysiska miljön utgör ett hinder eller stöd för vården, säger Anna Anåker.

Resultatet från avhandlingen visar att utformningen av den fysiska miljön i form av enkelrum kan ha påverkat patienternas aktivitetsnivå. På en strokeenhet med en kombination av enkelrum och flerbäddsrum var aktivitetsnivån högre bland patienterna i jämförelse med en enhet som enbart hade enkelrum.

– För att öka patienternas aktivitetsnivå och minska upplevelsen av ensamhet bör det i den fysiska miljön finnas en variation i miljön i form av flera gemensamma ytor. Den fysiska miljön ska även vara lättorienterad och flexibel. När det byggs nya strokeenheter är det viktigt att tänka på att skapa gemensamma ytor på avdelningarna som främjar social gemenskap och som gör det möjligt för patienterna att bli mer aktiva, förklarar Anna Anåker.

Anna Anåker har studerat tre nybyggda strokeenheter och observerat patienternas aktivitetsnivå, det fysiska rummet för aktiviteten samt vilka personer som var med patienten i rummet. Hon har även observerat stöd eller hinder i den fysiska miljön för att se hur dessa påverkade patientens aktiviteter. Anna Anåker har även intervjuat patienter om deras erfarenheter av den fysiska miljön.

Anna Anåker försvarade framgångsrikt sin avhandling ”Fysisk miljö på strokeenheter – betydelse för vården” på Karolinska Institutet den 21 februari. Anna är doktor i medicinsk vetenskap och undervisar på Högskolan Dalarna.

Länk till avhandlingen "Fysisk miljö på strokeenheter : betydelse för vården"

För mer information, kontakta
Senast granskad:
Senast granskad: