Fysioterapeuter och sjuksköterskor erbjuds studielön för vidareutbildning

Behovet av vidareutbildade sjuksköterskor och fysioterapeuter ökar. Landstinget Dalarna erbjuder därför bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter möjligheten att vidareutbilda sig, med studielön.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

- Eftersom det är relativt få som har en vidareutbildning så är vår förhoppning att tröskeln för dem ska bli betydligt lägre när det nu går att studera på nära håll, säger Anton Grenholm som tillsammans med Mathias Andersson och Linda Vixner utformat magisterutbildningen i fysioterapi.

Följande prioriterade vidareutbildningar med start höstterminen 2017 kan sökas hos Högkolan Dalarna: 

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska
Barnmorskeprogrammet
Magisterutbildning i fysioterapi

Ansökan till utbildningarna görs via antagning.se senast 18 april. 

För mer information om villkor och antsökan för studielön se ltdalarna.se: Vidareutbildning med studielön

Senast granskad:
Senast granskad: