Fyrtioåringen uppmärksammas i jubileumsskrift

Högskolan Dalarna grundades 1977 och fyller därmed fyrtio år. Men någon fyrtioårskris finns inte i sikte – tvärtom. Högskolan Dalarna är inne i en dynamisk utvecklingsfas med ytterligare forskningsutbildningar och examensrätter.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vicerektor Kerstin Öhrn har uppdraget att leda jubileets aktiviteter under året och det som är aktuellt för stunden är publiceringen av en jubileumsskrift. Vi frågade Kerstin Öhrn om skriften och vad jubileumsåret kommer att bjuda på. 

- Skriften är en ögonblicksbild av hur vi ser på oss själva just nu, i ljuset av vår fyrtioåriga historia. Det finns anledning att begrunda det som skett i anslutning till vår Högskola under dessa år men även att reflektera över vad som händer i framtiden, säger Kerstin Öhrn. 

Inledningsdagens presentationer publiceras

Porträttbild Kerstin Öhrn– Vi har valt att publicera de intressanta presentationer som hölls under inledningsdagen av jubileet den första februari i år. Det var presentationer som på ett intresseväckande sätt beskrev vår historia, vår nutida roll i samhällsbygget och avslutningsvis en blick in i framtiden av vår rektor Marita Hilliges, säger Kerstin Öhrn.

Den första presentationen hölls och skrevs av Håkan Blomqvist som är docent i historia vid Södertörns högskola. Det är en exposé över den svenska högre utbildningen som tar avstamp i kårhusockupationen i Stockholm 1968. Tillblivelsen av en rad Högskolor, bland annat Högskolan Dalarna, emanerar från de beslut som togs under denna omvälvande tid. 

Sedan får man en resa genom ”de stora omprövningarnas tid” 80-talet med sina nedskärningar i socialförsäkringssystemet, via 90-talet med östblockets sammanbrott och ökande globalisering fram till dagens uppkopplade samhälle och den snabbt föränderliga världspolitiken.

Högskolan i dag och i framtiden

Den andra presentationen hölls av vicerektor Andrew Casson, som höll ett mer regionalt perspektiv. Han redogjorde för de skiftande sätt som Högskolan Dalarnas undervisning har påverkat hundratusentals individer under de 40 åren. Han lade till sina egna personliga erfarenheter av sina dittillsvarande 27 anställningsår på Högskolan.

Marita Hilliges avslutade med sina reflektioner kring vilken roll högre utbildning har och borde ha för en okänd framtid, med den hastiga utvecklingen inom kommunikationsteknik, artificiell intelligens och bioteknik. En framtid där vi ännu inte vet vilka kompetenser som samhället kommer att efterfråga och där Hilliges ställer frågan hur högre utbildning kan bidra till det goda samhället.

– Vår kickoff den första februari blev mycket lyckad. Denna dag meddelade även vår rektor att Högskolan Dalarna skulle utse sina två första hedersdoktorer. Vi vill ge så många som möjligt chansen att ta del av presentationerna under dagen, varför vi delar ut skriften till alla våra medarbetare, säger Kerstin Öhrn.

Skriften inleds med en genomgång av de föreläsningar som har hållits och kommer att hållas under vårterminen för att visa något av den kunskap som har skapats bland de över 300 aktiva forskare som i dag verkar vid Högskolan och som alla verkar för visionen: Öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle.

Text och bild: Henrik Sjögren

Senast granskad:
Senast granskad: