Fullspäckade konferensdagar om digitalsamhälle och lärande

Next Generation Learning kallas den satsning på nätbaserat lärande där Högskolan Dalarna har kommit att ta en ledarposition bland lärosäten – så många som en tredjedel av högskolans studenter studerar via nätet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under två dagar samlades forskare, utvecklare och utbildare kring frågor som rör den digitala revolutionens konsekvenser för utbildning och lärande.

Den 18-19 oktober var det dags för Högskolan Dalarna att för fjärde gången bjuda in till Next Generation Learning Conference. Första gången var 2012. Dagarna är fullspäckade med föreläsningar, presentationer, workshops och utställningar.

– Den digitala revolutionen har inneburit stora omvälvningar i samhället och våra lärosäten har en viktig uppgift att hålla jämna steg med teknikutvecklingen. Högskolan Dalarna har i sin tidigare vision fastslagit att vi ska vara ledande på området. Och vi har lyckats väl, säger konferensens projektledare Inger Lindqvist.

Nätbaserat lärande ska inte förväxlas med distansutbildning, berättar hon. De studenter som studerar via nätet får sin utbildning i realtid på samma förutsättningar som de som närvarar fysiskt. 

– NGL är ett sätt att tänka och arbeta kring lärande i en modern tid. Via digital teknik är vi hela tiden närvarande, föreläsningarna finns alltid tillgängliga och seminarier och handledning sker bland annat via video med webbkamera. Vi har satsat väldigt mycket på en supportorganisation så att tekniken ska flyta så smidigt som möjligt, säger Inger Lindqvist som även är IKT-pedagog vid högskolan.

Gediget program

Under dagarna kunde man lyssna till föreläsningar och gå på workshops samt titta på utställningen där teori och praktik blandas gällande lärande och undervisning med stöd av teknik inom olika utbildningsområden. 

En av huvudföreläsarna var Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, som på torsdagen höll ett anförande med den något braskande rubriken ”Digitalisera eller dö”. Här gav han en exposé över teknikutvecklingen och en resa in i framtiden.

– Den som inte hänger med i digitaliseringen kommer ohjälpligt att hamna efter i konkurrensen. Inom 20 år kommer hälften av de yrken som finns i dag att vara obsoleta, sade Stefan Fölster under föreläsningen.

Digitalisering avgörande i globala konkurrensen

Han menar att vi befinner oss i en enorm strukturomvandling och om man inte hänger med i den alltmer accelererande digitaliserings- och robotiseringsprocessen är vi chanslösa i den globala konkurrensen.

– I en värld där datorer alltmer konkurrerar med de mänskliga förmågorna krävs det att man håller sig uppdaterad. Den som vill utbilda sig inom ett yrke, oavsett vilket, måste hela tiden hålla sig uppdaterad om hur digitaliseringen kan komma att påverka yrkesrollen. Den som tar hjälp av digitaltekniken klarar sig, säger Stefan Fölster.

Konferensen riktar sig framförallt till högre utbildning, högskolor och universitet och gymnasieskolor. De runt 100 besökarna kommer framförallt från universitet, men även från bibliotek. Utställare kommer från hela Sverige samt Danmark och USA.

Senast granskad:
Senast granskad: